Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Περί του νόμου


Φίλες και φίλοι,
ενόψει της τρίτης εβδομάδας πιθανών καταλήψεων και καθώς είναι πιθανό να βρίσκεσθε σε κατάσταση αμηχανίας ,λόγω των ποικίλων απόψεων που διατυπώνονται περί του νέου νόμου, ρίξτε μια ματιά σε αυτό το κείμενο…..
Είναι ορισμένα βασικά σημεία του νόμου 4009 (για τα ΑΕΙ), τα οποία άδω και καιρό αποτελούν αντικείμενο έντονης συζήτησης και ,σίγουρα, αν παρακολουθείτε αυτά τα θέματα θα το έχετε αντιληφθεί.

  1. Χρόνος φοίτησης στα ΑΕΙ και στις σχολές της χώρας
 Ορίζεται ως ανώτατο όριο τα ν+ 2 χρόνια για φοιτητές πλήρους φοίτησης
και τα 2ν χρόνια για τους φοιτητές μερικής φοίτησης, δηλαδή για φοιτητές, οι οποίοι αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα.(άρθρο 33, παρ.11α, β)

2.Διαγραφή φοιτητών αυτοδικαίως, εάν δεν εγγραφούν για δύο συνεχή εξάμηνα στη σχολή.(άρθρο 33, παρ.2)

3.Αν φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα, με απόφαση του κοσμήτορα, εξετάζεται από τριμελή επιτροπή καθηγητών της σχολής και σε περίπτωση αποτυχίας ο φοιτητής συνεχίζει ή όχι τη φοίτησή του σύμφωνα με το μέγιστο αριθμό επαναλήψεων της εξέτασης σε ένα μάθημα, όπως ορίζεται στον Οργανισμό του ιδρύματος( άρθρο 33,παρ10).


4.Διάρθρωση σπουδών
Τρεις κύκλοι σπουδών.
Ο πρώτος κύκλος περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν κα’ ελάχιστο σε 180 πιστωτικές μονάδες και ολοκληρώνεται με την απονομή τίτλου σπουδών. Κάθε έτος περιλαμβάνει δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες, (άρα ο πρώτος κύκλος θα διαρκεί το λιγότερο 3 έτη).
Ο δεύτερος κύκλος συνίσταται στην παρακολούθηση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, ενώ ο τρίτος κύκλος συνίσταται στην παρακολούθηση προγράμματος διδακτορικών σπουδών.(άρθρο 30)


5.Συγγράμματα
Διδακτικό σύγγραμμα θεωρείται κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό βιβλίο, καθώς και έντυπες ή ηλεκτρονικές ακαδημαικές σημειώσεις.(άρθρο 37)

6.Αξιολόγηση καθηγητών
Οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας και οι αναπληρωτές καθηγητές, εφόσον δεν έχουν υποβάλει αίτηση για εξέλιξη, αξιολογούνται κάθε πέντε έτη ως προς το ερευνητικό, εκπαιδευτικό, διδακτικό και επιστημονικό έργο τους, από επιτροπές αξιολόγησης με βάση αντικειμενικά κριτήρια.
(άρθρο 21)

7.Με προεδρικό διάταγμα μπορεί να συγχωνεύονται, καταργούνται , κατανέμονται, μετονομάζονται ΑΕΙ και να μεταβάλλεται η έδρα τους, όταν
- είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών και την ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης, την καλλιέργεια των επιστημονικών και τεχνικών πεδίων,τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την οικονομικοκοινωνική ανάπτυξη της χώρας.
-επιβάλλεται απ’ το δυσανάλογα μεγάλο ή μικρό ετήσιο αριθμό φοιτητών ή αποφοίτων ανά καθηγητή σε ένα Αει ή μια σχολή.
-η λειτουργία ΑΕΙ ή σχολών δεν δικαιολογείται επιστημονικά και, αντιθέτως, δυσχεραίνει την έρευνα και τη διδασκαλία στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία.

Η συγχώνευση, κατάργηση κλπ πρέπει να είναι σύμφωνες με τις ανάγκες και δυνατότητες της εθνικής οικονομίας.( άρθρο 7, παρ 6,7).

8. Οι διατάξεις σχετικά με το άσυλο καταργούνται

9. Επώνυμες έδρες
Είναι δυνατή , με απόφαση του πρύτανη , η ίδρυση και λειτουργία σε σχολή επώνυμης έδρας διδασκαλίας και έρευνας σε συγκεκριμένη γνωστική περιοχή. Για την ίδρυση απαιτείται η δωρεά στο ίδρυμα από οποιοδήποτε φυσικo ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, κεφαλαίου για την κάλυψη των δαπανών της διδακτικής και γενικότερης επιστημονικής δραστηριότητας της έδρας.

10.Φοιτητικά δάνεια (εκπαιδευτικά δάνεια)
Οι φοιτητές πρώτου κύκλου σπουδών έχουν δικαίωμα να λάβουν άτοκο εκπαιδευτικό δάνειο από πιστωτικά ιδρύματα της χώρας, με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Η αποπληρωμή του δανείου πραγματοποιείται τμηματικά και σε κάθε περίπτωση μετά την έναρξη της επαγγελματικής απασχόλησης του φοιτητή ή την απόκτηση ατομικού εισοδήματος.
Αυτά είναι ορισμένα σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Εδώ παρατίθενται αντικειμενικά, σύμφωνα με τη διατύπωση του νόμου, και καλό θα ήταν, αν ευκαιρείτε, να του ρίξετε μια ματιά.
Για τον σχολιασμό των προαναφερόμενων διατάξεων και για το αν αυτές είναι συμφέρουσες για τον φοιτητικό και εν συνεχεία τον επαγγελματικό χώρο αναζητήστε σε άρθρα εφημερίδων, ανεξαρτήτων ενώσεων στο ίντερνετ ή στη γενική συνέλευση της σχολής σας. Αν και σε αυτή την τελευταία επικρατεί το χάος, με καλή θέληση μπορεί να γίνει ένα όργανο πνευματικής ανάπτυξης, γέννησης νέων ιδεών και  έκφρασης  του δικού μας πολιτικού λόγου.Ακριβή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ποια είναι η άποψή σου;