Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

Αγανακτισμένη και συνειδητοποιημένη νομική!


Οι Αγανακτισμένοι στο Σύνταγμα δεν είναι ο μεσσίας που θα μας σώσει και ακόμα και κάποιες μικρές κατακτήσεις ,αν τελικά έρθουν, δεν θα μας εφησυχάσουν!
Όταν όμως  μια ευκαιρία παρουσιάζεται δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Αντίθετα, οφείλουμε να υποστηρίξουμε συγκεκριμένες προτάσεις και άμεσα εφικτές διεκδικήσεις.

Γιατί είναι επιτέλους ώρα κάθε τι το υγιές και το άξιο να βγει μπροστά και να εμπνεύσει! 

Και είναι ώρα η Νομική Σχολή Αθηνών να «αγανακτήσει» και να συνεισφέρει στον κοινωνικό αγώνα με όλες της τις δυνάμεις.ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΙΚΗ!!!!!!!
 
Οι ανεξάρτητοι φοιτητές της νομικής, συνειδητοποιώντας αφενός την ανάγκη ανανέωσης, εμπλουτισμού και μετασχηματισμού  των δημοκρατικών θεσμών της πολιτείας, προκειμένου αυτοί να είναι σε θέση να εκφράσουν πληρέστερα και εναργέστερα τη λαϊκή βούληση, αφετέρου το πάνδημο αίτημα για την κατάλυση του απυρόβλητου και της προκλητικής ατιμωρησίας των πολιτικών προσώπων του τόπου, προτείνουν τις εξής αλλαγές για μια επόμενη -και.αναμενόμενη- συνταγματική μεταρρύθμιση:

1) Δημοκρατικοί Θεσμοί

Αποτελεί αδιαμφισβήτητη διαπίστωση, για όσους τουλάχιστον δύνανται να αισθανθούν και να ερμηνεύσουν τα ασυγκράτητα κύματα της λαϊκής οργής, πως οι δημοκρατικοί θεσμοί, όπως λειτουργούν σήμερα, δεν αρκούν για να αρθρώσουν τη θέληση του, κατ 'όνομα μόνον, κυριάρχου λαού και να υλοποιήσουν τις εντολές του. Κατά συνέπεια, και προκειμένου αυτή ακριβώς η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας να βρει τη πλήρη θεσμική της ενσάρκωση και ολοκλήρωση, είναι απαραίτητο το σημερινό μας κοινοβουλευτικό σύστημα να μπολιαστεί με διαδικασίες άμεσης δημοκρατίας. Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε:

i)  την καθιέρωση της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας, δηλαδή τη δυνατότητα να εισάγεται στο κοινοβούλιο προς ψήφιση σχέδιο νόμου προτεινόμενο από ορισμένο ελάχιστο αριθμό πολιτών.

ii) την καθιέρωση της λαϊκής αρνησικυρίας, δηλαδή της διαδικασίας με την οποία ένας ελάχιστος αριθμός πολιτών προκαλεί αποφασιστικό δημοψήφισμα σχετικά με την κατάργηση ενός νόμου που έχει ψηφιστεί από το κοινοβούλιο.

iii) την καθιέρωση υποχρεωτικού κυρωτικού της συμβάσεως δημοψηφίσματος, όταν με διεθνή συνθήκη η χώρα προχωρεί σε περιορισμούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της ή μεταβιβάζει αρμοδιότητες προβλεπόμενες από το Σύνταγμα σε διεθνείς οργανισμούς.

iv) την καθιέρωση υποχρεωτικού αποφασιστικού δημοψηφίσματος για κάθε συνταγματική μεταρρύθμιση.

2) Ποινική ευθύνη υπουργών

Το σημερινό καθεστώς ποινικής μεταχείρισης των υπουργών έχει δημιουργήσει ένα de facto προκλητικό και αντίθετο με κάθε έννοια κράτους δικαίου καθεστώς ατιμωρησίας και ποινικής ασυλίας υπέρ των πολιτικών. Δεν μπορεί ωστόσο να παραβλεφθεί ότι τυχόν συνολική άρση της προστασίας που απολαύουν τα εν λόγω πρόσωπα θα οδηγούσε σε πλήρη ακινητοποίηση και τελμάτωση της πολιτικής διαδικασίας, αφού εύκολα οι εκάστοτε πολιτικές διαφορές θα μετατρέπονταν σε ατέρμονες δικαστικές διαμάχες. Συνεπώς, κρίνονται απαραίτητες οι αλλαγές του ισχύοντος συστήματος προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης της προσωπικής ελευθερίας, της διασφάλισης της κοινωνικής ισότητας και της προώθησης της ανθρώπινης ευτυχίας . Προς τούτο προτείνουμε:

i)  την πλήρη εξομοίωση του χρόνου παραγραφής των αδικημάτων που τελούνται από υπουργούς σε σχέση με τα καθήκοντά τους με τον αντίστοιχο χρόνο που προβλέπεται στον Π.Κ.

ii) την αντικατάσταση της προκαταρκτικής επιτροπής από συμβούλιο δικαστών.

iii) την άρση του ισχύοντος χρονικού περιορισμού άσκησης της αρμοδιότητας της βουλής να διώκει τους αδικήσαντες υπουργούς (μέχρι το πέρας της δεύτερης τακτικής συνόδου της βουλευτικής περιόδου που αρχίζει μετά την τέλεση του αδικήματος)

iv) την κατάργηση της δυνατότητας της βουλής να παύει τη δίωξη μέχρι και την έκδοση της απόφασης του ειδικού δικαστηρίου. Άπαξ και παραπεμφθεί κάποιος να αποκλείεται περαιτέρω ανάμειξη της βουλής στην διαδικασία.

Η στήριξη αυτών των προτάσεων από τον ενωμένο και ισχυρό Σύλλογο φοιτητών θα μπορούσε να αποτελέσει τον καταλύτη σημαντικών αναμοχλεύσεων, όταν μάλιστα στο ευρύτερο πλαίσιο της κυβερνητικής υπονόμευσης της δημόσιας εκπαίδευσης σταματά η δωρεάν πρόσβαση στην ιστοσελίδα NOMOS, προς εύρεσιν απαραίτητης νομοθεσίας/νομολογίας.

Γιατί, για να το θέσουμε και ακόμα πιο απλά...

...αν όχι τώρα ,πότε?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ποια είναι η άποψή σου;